Pronounces:She / Her – Zij / Haar

Mother ethnicity/background: Dutch (mother’s side) & Dutch-Indonesian (father’s side) // Nederlands (moeder’s kant) en Nederlands-Indisch (vader’s kant)

Father ethnicity/background: Indonesian // Indonesisch

Age: 28

Born in: Jakarta, Indonesia

Raised in: Indonesia

Lived in: Indonesia, Jakarta

Speaks: Dutch, English, Indonesian // Nederlands, Engels, Indonesisch

Read and write: Dutch, English, Indonesian // Nederlands, Engels, Indonesisch

Hobbies:

Pencak silat (vechtsport), lezen en tekenen, films maken

Pencak silat (martial art), reading and drawing, making films

Favorite color: Blue, red and purple // Blauw, rood, paars

I identify myself as: Mostly Dutch, often Indonesian as well, rarely Asian // Vooal als Nederlander, soms Indonesisch, zelden Aziatisch
Describe yourself in 4 words: Funny, witty, kind, martial artist // grappig, scherp, aardig, vecht sportbeoefenaar

Life quote:  Grote dingen gebeuren niet alleen door een impuls, maar als een opeenvolging van kleine dingen die met elkaar verbonden zijn. (van Gogh) // Great things are not done by impulse, but by a series of small things brought together.(van Gogh)